Noodverlichting

Het kunnen vinden van een uitweg in een gebouw waar door stroomuitval en rookontwikkeling het zicht slecht te noemen is. Dat is het doel van nood- en vluchtwegverlichting.

Het basisprincipe van dergelijke verlichting is simpel: wanneer de stroom uitvalt neemt de aanwezige accu het over. Zodoende kunt u altijd veilig het gebouw verlaten bij een calamiteit. Een betrouwbare en correcte werking van het vluchtweg- of noodverlichtingarmatuur is dan ook, letterlijk, van levensbelang.

Safe Control Brandbeveiliging zorgt ervoor dat de bij u aanwezige vluchtweg- en noodverlichtingarmaturen voldoet aan de wettelijke eisen. Enerzijds door de juistheid en de volledigheid van de plaats, het type en de hoeveelheid
armaturen te bepalen en anderzijds door een jaarlijkse onderhoudscontrole. Indien nodig vervangen wij kapotte
armaturen en accupacks. Uiteraard geschiedt alles conform de geldende normen. En dat is heel prettig als u in
het donker uw weg moet vinden.