Projectering

“Op basis van het ontwerp van het gebouw het vereiste aantal kleine blusmiddelen en het benodigde type alsmede de juiste opstelplaats bepalen”.

Dat is wat bedoeld wordt met de projectering van een gebouw. Uiteraard aan de hand van de geldende normen.

Safe Control Brandbeveiliging weet welke informatie hiervoor benodigd is. Uitgaande van uw specifieke situatie zullen wij bepalen wat het meest geschikt is en dat navenant uitvoeren. Niet teveel maar vooral niet te weinig.

Veiligheid op maat: een prettig gevoel.