Safe Control

Met bedrijfsvoering komen verantwoordelijkheden. Zeker als je als brandbeveiliger producten verkoopt en in geheel Nederland je klanten bezoekt.

Safe Control Brandbeveiliging werkt milieuvriendelijkDaarom doen wij bij Safe Control Brandbeveiliging ons best om onze werkzaamheden op verantwoordelijke en milieuvriendelijke wijze uit te voeren. Op een groene basis dus.

Enkele maatregelen die wij getroffen hebben:

  1. Alle afgekeurde blusmiddelen worden ter recycling afgevoerd naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf
  2. Het schuim van schuimblussers die wij hervullen wordt verzameld en ter verdere verwerking aangeboden aan een gespecialiseerd recyclingbedrijf
  3. Door ons geleverde nieuwe schuimblussers hebben een milieuvriendelijke inhoud
  4. Accupacks en TL-lampen van noodverlichtingarmaturen worden ieder kwartaal ingezameld en verwerkt door een gespecialiseerd recyclingbedrijf
  5. Door efficiënt te plannen, proberen wij de afstanden die onze serviceauto’s rijden tot een minimum te beperken
  6. Onze serviceauto’s zijn o.a. uitgezocht op een laag brandstofverbruik en voorzien van een roetfilter
  7. Onze administratie, marketing en verdere verwerking geschieden grotendeels digitaal.

Safe Control Brandbeveiliging blijft continu bezig met het “groener” maken van onze werkzaamheden en producten.
We zijn er nog niet maar wel op de goede weg.

Adviezen om weer een stapje verder hierin te komen, juichen wij van harte toe. Heeft u adviezen? Mail ze naar r.brink@safecontrol.nl.