CONTACT

Privacyverklaring Safe Control Brandbeveiliging

 

Safe Control Brandbeveiliging (KvK 09154903) hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens verzameld worden als u onze website gebruikt of wanneer u klant bij ons wordt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw belang wordt gediend.

Toepassing

Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie Safe Control Brandbeveiliging persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van https://www.safecontrol.nl/ 
 3. alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Safe Control Brandbeveiliging verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Safe Control Brandbeveiliging zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 3. Wij hebben ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.
 4. door andere instanties aan ons zijn verstrekt.

  

Doeleinden verwerking 

Safe Control Brandbeveiliging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het corresponderen met de klant;
 2. het uitvoeren van een overeenkomst met de klant;
 3. opstellen van offertes, overeenkomsten en facturen;
 4. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en het klikgedrag.
 7. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 1. Naam  2. Adres  3. Bankrekeningnummer  4. IP-adres  5. KvK-nummer  6. E-mailadres  7. Telefoonnummer 
 2. BTW-nummer 

 

Rechtsgrond

Safe Control Brandbeveiliging verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;   
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst;
 3. een wettelijke verplichting;
 4. een gerechtvaardigd belang.  

 




Verwerkers

Safe Control Brandbeveiliging kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij maken gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.
 

Persoonsgegevens delen met derden

Safe Control Brandbeveiliging deelt gegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke plicht nodig is. Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties. Ook worden gegevens gedeeld met de cloudprovider en de IT-leverancier. Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 

Bewaren van gegevens

Safe Control Brandbeveiliging bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In beginsel hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren dossier: tenminste 5 jaar;
 2. digitaal dossier: tenminste 5 jaar;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: tenminste 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

Beveiliging

Safe Control Brandbeveiliging spant zich in om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Dit ter voorkoming van verlies, vernietiging, misbruik, wijziging of onbevoegde verspreiding. Safe Control Brandbeveiliging maakt back-ups, gebruikt wachtwoorden, beveiligde verbindingen en een beveiligde opslag.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Safe Control Brandbeveiliging kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de onze website gepubliceerd.

 

Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover met ons contact opnemen.

 

Safe Control Brandbeveiliging
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen 

T 024 – 3 77 71 71
info@safecontrol.nl

 




Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound